Logo kancelarii

pl en fr it

Usługi prawne

Prawo cywilne

 • udzielanie porad prawnych,
 • prowadzenie spraw przed sądami wszystkich instancji,
 • sporządzanie wszelkich pism, wezwań, pozwów, zażaleń, apelacji oraz innych pism procesowych,
  W zakresie :
  • prawa rzeczowego (sprawy związane z prawem własności, użytkowaniem wieczystym, służebnościami),
  • prawa zobowiązań (umowy nazwane i nienazwane)
  • prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentów, dział spadku, ustanowienie kuratora spadku),
  • spraw wieczystoksięgowych (zakładanie ksiąg wieczystych, zgłaszanie zmian, uzyskiwanie odpisów z ksiąg wieczystych, badanie stanu prawnego w księgach wieczystych, ustanawianie hipotek).