Logo kancelarii

pl en fr it

Usługi prawne

Prawo gospodarcze

  • zakładanie spółek prawa handlowego, przygotowywanie projektu umowy spółki z o.o., statutu spółki akcyjnej, umów pomiędzy akcjonariuszami/wspólnikami ( shareholder agreements ),
  • postępowanie rejestrowe w KRS, wypełnianie formularzy i przygotowywanie wszelkich niezbędnych dokumentów,
  • przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy/ zgromadzeń wspólników,
  • pomoc w negocjowaniu warunków oraz zawieraniu umów stosowanych w obrocie gospodarczym,
  • obsługa transakcji zbycia udziałów oraz akcji, a w szczególności konstruowanie umów i przeprowadzanie audytu prawnego spółki ( due dilligence ),
  • przekształcanie, łączenie, likwidacja, przejęcia spółek,
  • prowadzenie postępowania naprawczego i upadłościowego,
  • kompleksowa obsługa spraw dotyczących zamówień publicznych, przygotowywanie protestów, odwołań oraz skarg do sądu, reprezentacja w postępowaniu przed Urzędem Zamówień Publicznych oraz przed Sądem Okręgowym.