Logo kancelarii

pl en fr it

Usługi prawne

Prawo nieruchomości i prawo budowlane

  • sprawy związane z obrotem nieruchomościami,
  • doradztwo i reprezentacja w ramach zawierania umów sprzedaży nieruchomości, najmu i dzierżawy,
  • ustalanie i regulowanie i badanie stanu prawnego nieruchomości,
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych dotyczących nabywania nieruchomości, w tym m.in. w zakresie związanym z uzyskaniem zezwoleń MSWiA na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców,
  • przygotowywanie i negocjowanie projektów umów o prace projektowe, umów o generalne wykonawstwo etc.