Logo kancelarii

pl en fr it

Usługi prawne

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • sporządzanie opinii z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • negocjowanie i przygotowanie umów o pracę, umów z członkami władz spółek oraz kadrą kierowniczą w tym kontraktów menadżerskich,
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy,
 • doradztwo w sprawach dotyczących: ustalenia istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy lub za wypadek przy pracy itp.
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych, restrukturyzacji zatrudnienia,
 • prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa pracy,
 • przygotowywanie regulaminów prawa pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, regulaminów BHP
 • obsługa pracowników zagranicznych,
 • prowadzenie spraw o zapłatę renty, egzekucja świadczeń odszkodowawczych,
 • doradztwo w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych
 • projektowanie i sporządzanie opinii prawnych dotyczących prawa ubezpieczeniowego, regulaminów ubezpieczeniowych oraz umów ubezpieczeniowych.