+48 32 757 24 14 kancelaria@wegrzynowski.pl

Kancelaria Adwokacka

JACEK WĘGRZYNOWSKI

Wejdź

PRAWO CYWILNE

Doradzamy i reprezentujemy osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne w pełnym zakresie stosunków cywilnoprawnych.

PRAWO GOSPODARCZE

Kompleksowo obsługujemy podmioty gospodarcze w całym zakresie prowadzonej przez nich działalności.

PRAWO KARNE

Zapewniamy pomoc prawną w sprawach karnych dotyczących pokrzywdzonych jak również podejrzanych, oskarżonych i skazanych.

NIERUCHOMOŚCI

Prowadzimy sprawy związane prawem budowlanym i obrotem nieruchomościami: sprzedażą, najmem i dzierżawą. Badamy i regulujemy stan prawny.

HISTORIA

Kancelaria Adwokacka istnieje od 1990 roku.

Przez 27 lat indywidualnej praktyki, adwokat Jacek Węgrzynowski – absolwent Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów, wyszkolony przez Brytyjskie Stowarzyszenie Prawników, z doświadczeniami wyniesionymi z kancelarii Nabarro Nathanson w Londynie oraz jako Senior Counsel (SC / Senior Lawyer) Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Miller and Canfield z Detroit, USA – gwarantuje swoim klientom obsługę prawną na najwyższym poziomie.

KIM JESTEŚMY

Oferujemy profesjonalną obsługę z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, karnego oraz prawa nieruchomości.

Kancelaria Adwokacka kompleksowo obsługuje prawnie podmioty gospodarcze w pełnym zakresie prowadzonej przez nich działalności. Świadczymy usługi doradcze i reprezentujemy klientów we wszystkich aspektach prawa gospodarczego i handlowego, prawa pracy, zagadnień podatkowych i celnych, prawa bankowego oraz w każdej innej dziedzinie prawa, związanej z działalnością gospodarczą. Zespół kancelarii stanowią adwokaci, radca prawny i doradca podatkowy.

W kancelarii można poradzić się (na zasadzie porady prawnej) w każdej dziedzinie prawa. Można zamówić sporządzenie umów, pism procesowych, wniosków lub pozwów, lub zlecić prowadzenie całej sprawy sądowej.

Każdy klient jest dla nas ważny. Obsługujemy duże podmioty gospodarcze, tak samo jak osoby fizyczne, w tym także zagraniczne. Usługi Kancelarii oferowane są w języku polskim, angielskim i włoskim.

ZAKRES POMOCY PRAWNEJ

Obsługujemy przedsiębiorców w pełnym zakresie szeroko pojętego prawa gospodarczego – prawa handlowego, prawa pracy, prawa upadłościowego i spraw cywilnych, w tym czynności dokonywanych przez władze spółek, takich jak m.in. przygotowywanie dokumentów prawnych i obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, ustanawianie prokury, powoływanie i odwoływanie organów spółki, zmiana wysokości kapitału zakładowego, przekształcanie, łączenie się i likwidacja spółek handlowych.

 

Opracowujemy projekty umów cywilnoprawnych, włącznie z ich negocjowaniem z potencjalnymi kontrahentami, opiniujemy umowy przygotowane przez osoby trzecie. Prowadzimy obsługę wierzytelności dla klientów.

Przygotowujemy dokumentację w zakresie rejestracji spółki w KRS, rejestracji stowarzyszeń i fundacji. Obsługujemy transakcje zbycia udziałów oraz akcji, a w szczególności konstruowanie umów i przeprowadzanie audytu prawnego spółki (due dilligence). Reprezentujemy przedsiębiorców we wszystkich czynnościach pozasądowych i sądowych a także świadczymy stałą obsługę prawną w siedzibie przedsiębiorstwa klienta (outsourcing).

Dowiedz się więcej

Prowadzimy wszelkie sprawy związane z obrotem nieruchomościami, badamy i regulujemy stan prawny nieruchomości, doradzamy i reprezentujemy klientów przy zawieraniu umów sprzedaży nieruchomości, najmu i dzierżawy, reprezentujemy cudzoziemców w postępowaniach administracyjnych dotyczących nabywania nieruchomości (w zakresie związanym z uzyskaniem zezwoleń MSWiA).

 

Świadczymy pomoc prawną przy nowych inwestycjach – od decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu przez uzyskanie dokumentów niezbędnych do budowy, aż do pozwolenia na budowę. Przygotowujemy także projekty i negocjujemy umowy o prace projektowe, umowy o generalne wykonawstwo, o wykonanie robót budowlanych, etc.. Reprezentujemy klientów w sporach wynikających z umów budowlanych, w mediacjach i na etapie procesowym.

Dowiedz się więcej

Występując jako pełnomocnicy pokrzywdzonego sporządzamy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa bierzemy udział w udział w postępowaniu przygotowawczym, we wszystkich czynnościach procesowych. Sporządzamy wszelkie pisma procesowe: zażalenia i wnioski w sprawie. W imieniu klientów sporządzamy subsydiarne akty oskarżenia, wnosimy o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem i bierzemy udział w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Dowiedz się więcej

Świadczymy pomoc prawną i reprezentujemy klientów jako obrońcy od postępowania przygotowawczego, bierzemy udział w czynnościach procesowych, wnioskujemy o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego, sporządzamy zażalenia na na postanowienia w przedmiocie środka zapobiegawczego i wszelkie inne pisma procesowe w sprawie, łącznie z wnioskami o umorzenie, lub warunkowe umorzenie postępowania.

 

W postępowaniu sądowym reprezentujemy oskarżonego jako obrońcy, sporządzamy wnioski dotyczące wszystkich etapów przewodu sądowego oraz wnosimy w imieniu klientów środki odwoławcze -sprzeciw od wyroków zaocznych, nakazowych, apelacje, zażalenia i kasacje.

Dowiedz się więcej

Przygotowujemy wszelkie pisma, wnioski i pozwy oraz występujemy jako pełnomocnicy klientów w zakresie spraw o rozwód i separację, o alimenty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, o uregulowanie kontaktów z dziećmi, o podział małżeński majątku dorobkowego, o ubezwłasnowolnienie.

Dowiedz się więcej

KLIENCI KANCELARII

Kontakt

Kancelaria Adwokacka -  Adwokat Jacek Węgrzynowski

Telefon: +48 (606) 451 677
Fax: +48 (32) 757 24 83
eMail: wegrzynowski@wegrzynowski.pl

Lokalizacja

Główna siedziba Kancelarii Adwokackiej znajduje się w Katowicach. Adres:  ul. Francuska 35/37, 40-027 Katowice

Regionalnie

Kancelaria Adwokacka posiada filę we Wrocławiu a oprócz niej  biura w największych miastach województwa Śląskiego - Katowicach, Częstochowie, Dąbrowie Górniczej i Bielsku-Białej.