+48 32 757 24 14 kancelaria@wegrzynowski.pl

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości i prawo budowlane

 

Pomoc prawna z zakresu prawa nieruchomości i prawa budowlanego

 

„Prawo nieruchomosci” obejmuje całokształt obowiązującego ustawodawstwa w postaci ustaw, czy rozporządzeń dotyczących nieruchomości. Regulują je: Kodeks Cywilny i ustawy: o księgach wieczystych i hipotece, o gospodarce nieruchomościami, o własności lokali, o ochronie praw lokatorów, prawo o notariacie oraz inne akty prawne – jak ustawa o planowaniu przestrzennym, czy prawo budowlane.

 

Zajmujemy się wszystkimi sprawami związanymi z obrotem nieruchomościami: nabyciem, zbyciem, wynajmem nieruchomości. Doradzamy i reprezentujemy klientów w ramach zawierania umów sprzedaży nieruchomości, najmu i dzierżawy.

Na zlecenie badamy, ustalamy i regulujemy stan prawny nieruchomości.

 

W zakresie uregulowań wynikających ze prawa cywilnego, świadczymy pomoc prawną przy ustanawianiu albo zniesienia służebności, zaspokojeniu wierzyciela z nieruchomości stanowiącej przedmiot zastawu. Prowadzimy także pomoc w postępowaniu wieczystoksięgowym – ustanawianiu czy wykreśleniu hipoteki.

 

Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących nabywania nieruchomości, w tym m.in. w zakresie związanym z uzyskaniem zezwoleń MSWiA na nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Zajmujemy się przygotowaniem i negocjacjami umów o prace projektowe, umów budowlanych wykonawczych – o generalne wykonawstwo, podwykonawczych, o roboty budowlane, itp…

 

Świadczymy pomoc prawną w uruchamianiu nowych inwestycji w całym procesie administracyjnym: postępowaniach o wydanie decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniu pozwoleń na budowę, uzyskaniu przez przyszłych inwestorów dokumentów czy zaświadczeń niezbędnych do prowadzenia inwestycji.