+48 32 757 24 14 kancelaria@wegrzynowski.pl

PORADA PRAWNA ONLINE umożliwia otrzymanie w krótkim czasie szczegółowego wyjaśnienia interesującej Państwa kwestii: opinii prawnej, opinii dotyczącej umowy, porady, oceny ryzyka prawnego, weryfikacji dokumentów, itp…

W razie potrzeby otrzymanie Państwo fachowo sporządzone pismo o odpowiedniej treści.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA PORADY

  Warunki świadczenia „porady prawnej”

   

  Wymagane informacje o sprawie

  Osoba (Klient) zainteresowana otrzymaniem opinii prawnej, wypełnia i wysyła formularz „porady prawnej online”, dostępny obok – na stronie internetowej. Językami zapytania są polski, angielski i włoski.

  W formularzu muszą zostać zawarte prawdziwe, wyczerpujące i dokładne informacje związane z problemem prawnym, którego dotyczy zapytanie, wraz ze skanami (lub zdjęciami) dokumentów związanych ze sprawą  – pismami, umowami, postanowieniami, itp… Jeśli informacje podane w zapytaniu nie wystarczą do sporządzenia opinii prawnej, Kancelaria na adres email podany przez klienta w formularzu, prześle prośbę o ich uzupełnienie.

   

  Tajemnica adwokacka

  Zgodnie z przepisami Prawa o adwokaturze i Kodekseu Etyki Adwokackiej, wszystkie informacje, wiadomości i dokumenty dotyczące sprawy,  przekazane przez klienta w związku wypełnieniem niniejszego formularza, są objęte tajemnicą adwokacką, oraz zostaną zabezpieczone przed ujawnieniem, lub niepożądanym wykorzystaniem.

   

  Opłata za poradę

  Aby otrzymać poradę prawną, należy wpłacić zryczałtowaną kwotę w wysokości 246 zł (200 zł + VAT) na konto Kancelarii Adwokackiej. Dane wpłacającego powinny być tożsame z podanymi w formularzu, aby można było przyporządkować otrzymaną zapłatę do zapytania.

  PEKAO S.A. II Oddział Katowice, nr 84 1240 2959 1111 0000 3125 4463

  (SWIFT: PKOPPLPW / IBAN: PL84124029591111000031254463)

  Faktura za usługę zostanie wystawiona na zlecającego poradę.