+48 32 757 24 14 kancelaria@wegrzynowski.pl

PRAWO RODZINNE

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, prawo o aktach stanu cywilnego

Pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego

 

Nasza kancelaria ma duże doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego. To ważny element świadczonej pomocy prawnej z powodu emocji towarzyszących sprawom rodzinnym. Powodują one, iż strony powinien wtedy reprezentować doświadczony prawnik.

Możliwe jest też uzyskanie pomocy prawnej w zakresie przygotowania i negocjacji majątkowych umów małżeńskich (intercyzy) oraz umów alimentacyjnych.

 

Sprawy rodzinne prowadzone przez kancelarię:


 

Sprawy małżeńskie, związane z separacją lub rozwiązaniem małżeństwa. Przygotowujemy wnioski i prowadzimy sprawy rozwodowe z orzekaniem/ bez orzekania o winie, z wnioskiem o ustalenie zabezpieczenia, ustalające władzę rodzicielską, kontakty z dzieckiem, alimenty na dzieci, alimenty dla małżonków, podziały majątku, a także sprawy o nieistnienie albo unieważnienie małżeństwa.

 

Sprawy małżeńskie, związane z zawarciem małżeństwa – o zezwolenie na wstąpienie w związek małżeński, o ustalenie czy małżeństwo może być zawarte, o zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie bez wymaganego wieku.

 

Sprawy alimentacyjne – sporządzanie umów alimentacyjnych, sprawy sądowe o ich ustalenie na małoletnich / na małżonka, zaspokojenie potrzeb rodziny, zmianę stosunku alimentacyjnego, ustanie obowiązku alimentacyjnego.

 

Sprawy małżeńskie majątkowe – sporządzanie umów majątkowych małżeńskich, a także przewody o zniesienie wspólności ustawowej, o podział majątku dorobkowego, o ustalenie przysługujących udziałów w majątku wspólnym, o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, o wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka.

 

Sprawy dotyczące małoletnich – związane z pochodzeniem dziecka i władzą rodzicielską, a także adopcją, opieką i kuratelą dzieci. Przewody o ustalenie bądź zaprzeczenie rodzicielstwa (macierzyństwa lub ojcostwa), o nadanie lub zmianę nazwiska, o przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia, o uregulowanie widzeń z dziećmi i sposób ich wykonywania, o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie albo zawieszenie władzy rodzicielskiej, o ustalenie kontaktów z dzieckiem, o wydanie dziecka, o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, o zezwolenie na dokonanie istotnej czynności związanej z potrzebami dziecka, o adopcję, o ustanowienie i uchylenie kuratora.