+48 32 757 24 14 kancelaria@wegrzynowski.pl

PRAWO KARNE

Prawo karne materialne i procesowe.

Pomoc prawna w zakresie prawa karnego materialnego – kodeksu karnego i ustaw szczególnych oraz prawa karnego procesowego

 

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu materialnego i procesowego prawa karnego. Bronimy podejrzanych i oskarżonych, a także chronimy prawa pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia przeciwko: życiu i zdrowiu, porządkowi publicznemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, bezpieczeństwu w komunikacji, wiarygodności dokumentów prawom pracownika, instytucjom państwowym i samorządowym a także w sprawach karnoskarbowych.

 

Oferujemy zastępstwo procesowe na wszystkich etapach postępowania w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia: przed policją, prokuraturą, urzędami skarbowymi i w sądzie. Reprezentujemy klientów w postępowaniach  pojednawczych (489 §1 kpk) oraz jako pełnomocnicy pokrzywdzonego, oskarżyciele posiłkowi i w powództwie cywilnym w sprawach karnych.